CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376041
Đang truy cập:64
Nhóm tài liệu: Phiếu điều chỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
2083120/9/1986Sở TBXH V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Từ Hải Thiều, Khối cơ quan huyện Can Lộc
1284 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Tuyết, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1296 /TBB - LĐTBXH01/1/1995Sở Lao động TB - XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh, bệnh binh theo NĐ 28/CP đối với ông (bà): Phan Duy Lợi - địa chỉ: Thụ Lộc, Can Lộc
1324 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng QNTNLĐ đối với ông (bà): Phan Đình Dư, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
34/ĐC-SLĐTB&XH15/10/2007Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với ông (bà): Lê Văn An, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
1325 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng QNTNLĐ đối với ông (bà): Nguyễn Văn Phin, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
163030/11/1986Sở LĐ-TB Nghệ Tĩnh Phiếu điều chỉnh trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Hồ Phúc Trưng, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
690 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Hồ Phúc Thái, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
697 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Trọng Toán, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1787 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Quang Lý - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
1331 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Mạnh Tùng, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
692 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Ngọc Huỳnh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
679 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Văn Sanh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1786 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Đình Bính - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
149 /TBB -LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Xuân Ngơi, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
165 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Trọng Thành - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
683 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Xuân Dư, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1995  Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất cho gia đình các liệt sỹ: Phan Văn Hoàn, Phạm Ngọc Quyền, Phan Duy Mạnh, Nguyễn Sỹ Vận, Trần Xuân Linh, Nguyễn Huy Lục xã Nga Lộc
699 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Nguyễn Mạnh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1788 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Duy Giao - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
2779 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Nguyễn Đình Khoan, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
/TBB-LĐTBXH20/12/1995Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 28 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Võ, Khối cơ quan huyện Can Lộc
2170 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Phan Mạnh Tường, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
1334 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Xuân Sử, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
2136 /TBB - LĐTBXH02/5/1996Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hộ, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
2460 /TBB-LĐTBXH01/9/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Thị Thảo - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
1295 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Trần Xuân Linh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
 01/1/1985Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Thanh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
1789 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Trọng Đường - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
83 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TBXH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân liệt sỹ cho ông (bà): Thái Hữu Từ , là cha của liệt sỹ: Thái Hữu Thử, Thái Hữu Công, xã Sơn Lộc
2261 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Xuân Kiểu - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
2133 /TBB -LĐTBXH02/5/1997Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Trần Văn Quý, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
1339 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Nguyễn Duy Sinh, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
203 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Phan Than Vân, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
44 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Nguyễn Long, là thân nhân của liệt sỹ: Nguyễn Văn Mai, xã Xuân Lộc
/T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Trần Thị Thế, là thân nhân của liệt sỹ: Trần Duy Phác, xã Xuân Lộc
2145 /TBB- LĐTBXH02/5/1997Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Khắc Dinh xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
1790 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Minh Hồng - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
689 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Nguyễn Văn Anh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
687 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Nguyễn Đức Giới, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
2259 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Trọng Toan - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
2241 /TBB-LĐTBXH01/1/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh ông (bà): Trần Văn Thanh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
132 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Sanh, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
2158 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Lưu Thị Sen, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
46 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Nguyễn Bá Loan, là thân nhân của liệt sỹ: Nguyễn Bá Điển, xã Xuân Lộc
1792 /TBB-LĐTBXH01/1/2000Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Trọng Kỳ - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
684 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Nguyễn Đức Tốn, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
695 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Trần Quốc Quang, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
2246 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh ông (bà): Nguyễn Thị Thảo, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
2258 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Phan Khắc Huyền - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
1337 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 28/CP đối với ông (bà): Lê Thúc Ninh, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
2144 /TBB-LĐTBXH02/5/1997Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Quốc Dân, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
1323 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng Thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Khắc Ngạn, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
156 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Nguyễn Văn Nghinh, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
1783 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Xuân Hồng - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
2252 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh ông (bà): Nguyễn Đức Huệ, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
698 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Hồ Phúc Hoàn, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
2142 /TBB-LĐTBXH02/5/1997Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Rãi, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
2166 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Mai Văn Thành, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
55 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bà Lê Thị Ba, xã An Lộc, huyện Can Lộc
12345678910...