CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13679442
Đang truy cập:220
Nhóm tài liệu: Phiếu điều chỉnh
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
2083120/9/1986Sở TBXH V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Từ Hải Thiều, Khối cơ quan huyện Can Lộc
1284 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Tuyết, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1296 /TBB - LĐTBXH01/1/1995Sở Lao động TB - XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng thương binh, bệnh binh theo NĐ 28/CP đối với ông (bà): Phan Duy Lợi - địa chỉ: Thụ Lộc, Can Lộc
1324 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng QNTNLĐ đối với ông (bà): Phan Đình Dư, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
34/ĐC-SLĐTB&XH15/10/2007Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với ông (bà): Lê Văn An, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Lê Khuyên - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Đình Liệu, xã Kỳ Bắc
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Bùi Viết Long, xã Kỳ Bắc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Lê Thị Huê - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Hoàng Hiển - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
1325 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng QNTNLĐ đối với ông (bà): Nguyễn Văn Phin, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
163030/11/1986Sở LĐ-TB Nghệ Tĩnh Phiếu điều chỉnh trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Hồ Phúc Trưng, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
 07/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Bùi Quang Tường, xã Kỳ Bắc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Thị Thành, xã Kỳ Bắc
690 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Hồ Phúc Thái, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Trần Thị Đồ - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Trần Thị Bưởng - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
697 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Trọng Toán, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Ngọc Tiến, xã Kỳ Bắc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Lê Minh Tâm, xã Kỳ Bắc
1787 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Quang Lý - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
1331 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Mạnh Tùng, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Đặng Điểm - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Nguyễn Thị Huấn - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
692 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Ngọc Huỳnh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Đình Châu, xã Kỳ Bắc
679 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Văn Sanh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1786 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Đình Bính - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
149 /TBB -LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Xuân Ngơi, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Lê Liêm - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Phan Thông - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Phan Thị Xuân - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 01/1/1995  Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất cho gia đình các liệt sỹ: Phan Văn Hoàn, Phạm Ngọc Quyền, Phan Duy Mạnh, Nguyễn Sỹ Vận, Trần Xuân Linh, Nguyễn Huy Lục xã Nga Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Đặng Phùng - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
165 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Trọng Thành - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
683 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Lê Xuân Dư, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
699 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho đối tượng bệnh binh theo NĐ số 28/CP của ông (bà): Nguyễn Mạnh, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
1788 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Duy Giao - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
2779 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Nguyễn Đình Khoan, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
/TBB-LĐTBXH20/12/1995Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 28 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Võ, Khối cơ quan huyện Can Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Phạm Xuân Quế - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Hoàng Thị Doàn - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Nguyễn Thị Bưu - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Đặng Đình Nguyên - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
2170 /TBB-LĐTBXH04/5/1997Sở LĐTB-XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ số 06/CP đối với ông (bà): Phan Mạnh Tường, Xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
1334 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp hàng tháng thương binh theo Nghị định số 28/CP đối với ông (bà): Phan Xuân Sử, xã Tân Lộc, huyện Can Lộc
2136 /TBB - LĐTBXH02/5/1996Sở Lao động TB - XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Hộ, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc
2460 /TBB-LĐTBXH01/9/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Thị Thảo - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
1295 /TBB-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Trần Xuân Linh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Lê Hồng Xưng, xã Kỳ Giang
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Văn Tuyết, xã Kỳ Giang
 01/1/1985Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Thanh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
1789 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Trọng Đường - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
83 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐ-TBXH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân liệt sỹ cho ông (bà): Thái Hữu Từ , là cha của liệt sỹ: Thái Hữu Thử, Thái Hữu Công, xã Sơn Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Lê Định - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Hoàng Đình Trọn - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
 01/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Nguyễn Tá - Trú quán: xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
44 /T-LĐTBXH01/9/1995Sở LĐTB-XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ cho gia đình ông (bà): Nguyễn Long, là thân nhân của liệt sỹ: Nguyễn Văn Mai, xã Xuân Lộc
 15/1/2001Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ đối với ông (bà): Nguyễn Thị Don - Trú quán: Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh
2261 /TBB-LĐTBXH01/5/1997Sở LĐ-TB&XH Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 06/CP cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Lê Xuân Kiểu - chỗ ở hiện nay: xã Bình Lộc
12345678910...