CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376201
Đang truy cập:84
Nhóm tài liệu: undefined
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Trần Tẻo, xã Kỳ Hà
190/KH-UBND06/4/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
1182/UBND-VX18/4/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v: Triển khai hoạt động hướng tới Kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2013
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Đình Liệu, xã Kỳ Bắc
06 /QĐ-UB31/1/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Điều động công tác: Phan Công Trịnh, đến nhận công tác tại Ban Nông lâm nghiệp huyện
08 /QĐ-UB31/1/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Công nhận hết thời gian tập sự và chuyển biên chế chính thức: Phan Thị Duyên; Trần Thị Liên
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Bùi Viết Long, xã Kỳ Bắc
70/KH-SLĐTBXH30/5/2013Sở LĐTB-XH V/v: Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013)
478/KH-UBND10/4/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
 07/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Bùi Quang Tường, xã Kỳ Bắc
 12/1/1982UBND huyện Kỳ Anh Hồ sơ Quy định mức phụ cấp kế toán trưởng: Trương Công Điểu (Điều)
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Thị Thành, xã Kỳ Bắc
 01/1/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013)
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Ngọc Tiến, xã Kỳ Bắc
14 /QĐ-UB27/1/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thuyên chuyển ông (bà): Nông Quốc Hậu, đến công tác tại Trạm quản lý thủy nông huyện Kỳ Anh
 01/3/1982UBND huyện Kỳ Anh Hồ sơ xếp mức lương cho ông: Nguyễn Tiến Thành, Cán bộ hành chính sơ cấp nông nghiệp huyện
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Lê Minh Tân, xã Kỳ Bắc
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Đình Châu, xã Kỳ Bắc
110/TB-UBND11/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thông báo chương trình thời gian thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
505/UBND-LĐ16/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ báo công và thắp nến tri ân
 01/1/1985  Biên bản giám định y khoa của ông Hoàng Đăng Hòa, xã Kỳ Bắc
2374/QĐ-UBND20/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập Đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 và Thành cổ quảng trị nhân kỷ niệm 65 năm thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
172/GM-UBND25/7/2012UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giấy mời dự lễ dâng hương, báo công và thắp nến tri ân
75/BC-LĐTBXH28/7/2012Phòng LĐTBXH V/v: Báo cáo kết quả tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012)
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Lê Hồng Xưng, xã Kỳ Giang
 03/3/1982UBND huyện Kỳ Anh Hồ sơ công nhận hết thời gian tập sự, chuyển biên chế chính thức và xếp lương: Dương Thị Hà; Nguyễn Thị Bơ
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Văn Tuyết, xã Kỳ Giang
108/TB-UBND08/7/2013UBND Huyện Kỳ Anh V/v: Thông báo thành phần, chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức báo công và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 66 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/72012)
 06/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Hoàng Văn Tình, xã Kỳ Giang
 01/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Nguyễn Văn Vỹ, xã Kỳ Giang
 28/7/2012UBND TT Kỳ Anh V/v: Báo cáo kết quả tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947
 04/11/1985  Phiếu điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Lê Văn Thiện, xã Kỳ Châu
44 /QĐ-UB22/3/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác Kế toán trường sơ cấp quản lý nông nghiệp huyện cho bà: Nguyễn Thị Hải Lý
45 /QĐ-UB22/3/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Nâng bậc lương cho ông: Lê Đăng Anh, cán bộ UBND huyện Kỳ Anh
21/BC-UBND27/7/2012UBND xã Kỳ Châu V/v: Báo cáo công tác hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh kiệt sỹ (27/7/1947-27/72012) của xã Kỳ Châu
1865/QĐ-UBND22/7/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập Đoàn đại biểu đi viếng Nghĩa trang Trương Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Đường chín nhân kỷ niệm 66 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2013)
 01/4/1982UBND huyện Kỳ Anh Hồ sơ công nhận hết thời gian tập sự, chuyển biên chế chính thức cho bà: Nguyễn Thị Hải Lý, công tác tại trường sơ cấp nông nghiệp huyện Kỳ Anh
20/BC-UBND30/7/2012UBND xã Kỳ Hà V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Hà
 10/6/1987  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp thương binh, bệnh binh của ông (bà): Trần Hữu Tĩnh, xã Kỳ Châu
118/TB-UBND15/7/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thông báo tổ chức các đoàn đi thảm hỏi, tăng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương bình liệt sỹ (27/7/1947-27/72013)
 27/7/2012UBND xã Kỳ Hải V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Hải
57 /QĐ-UB03/4/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Quy định mức phụ cấp kế toán trưởng cho ông: Võ Xuân Thiên (Thiêm), công tác tại UBND huyện Kỳ Anh
 13/11/1982UBND huyện Kỳ Anh Hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cấp 3 dân chính huyện Kỳ Anh: Võ Xuân Hạ; Hoàng Xuân Huê
627/UBND-LĐ24/6/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thực hiện tặng quà cho đối tượng Người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ
 27/7/2012UBND xã Kỳ Hoa V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Hoa
249/GM-UBND24/7/2013UBND huyện Kỳ Anh V/v: Giấy mời dự lễ dâng hương, báo công và thắp nến tri ân
83/BC-UBND29/7/2013UBND xã Kỳ Bắc V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2013 của xã Kỳ Bắc
 28/7/2012UBND xã Kỳ Hợp V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Hợp
65 /QĐ-UB16/4/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Cử ông Nguyễn Tiến Chung tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải cấp huyện khóa 7
74 /QĐ-UB01/4/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Trợ cấp thường xuyên cho ông: Nguyễn Xuân Đương, xã Kỳ Ninh
 29/7/2012UBND xã Kỳ Hưng V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Hưng
63/BC-UBND29/7/2013UBND xã Kỳ Hợp V/v: Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2013 của xã Kỳ Hợp
74 /QĐ-UB01/4/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Trợ cấp thường xuyên cho ông: Trương Quang Hấn, xã Kỳ Hưng
74 /QĐ-UB01/4/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Trợ cấp thường xuyên cho ông: Động Ngọc Phiệt, xã Kỳ Tân
18/BC-UBND28/7/2012UBND xã Kỳ Lạc V/v: Báo cáo tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012) của xã Kỳ Lạc
/QĐ-UB07/5/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Chuẩn y ban cán sự tiểu khu Hưng Thịnh xã Kỳ Hưng gồm các ông bà: Trần Công Quý; Nguyễn Thị Vân; Trần Thị Thu;…
81 /QĐ-UB20/5/1982UBND huyện Kỳ Anh V/v: Thành lập các tổ công tác đi xác minh số liệu đo diện tích đất đai ở các hợp tác xã sản xuất
 27/7/2012UBND xã Kỳ Lâm V/v: Báo cáo kết quả thực hiện công tác kỷ niệm ngày 27/7/2012 của xã Kỳ Lâm
 01/1/2012UBND xã Kỳ Liên V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác CS-XH từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 7 năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới
22/BC-UBND28/7/2012UBND xã Kỳ Lợi V/v: Báo cáo hoạt động tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2012 của xã Kỳ Lợi
123456