CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745472
Đang truy cập:130
Nhóm tài liệu: undefined
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
1876/QĐ-LĐTBXH28/12/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Văn Đông, thị trấn Kỳ Anh
892/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Quốc Phú - Trú quán: xã Kỳ Hà
986/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Trọng Đà - Trú quán: xã Kỳ Hà
992/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Sỹ Quyến - Trú quán: xã Kỳ Hà
1045/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Xuân Bảnh - Trú quán: xã Kỳ Hà
1059/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Đức Khuyn - Trú quán: xã Kỳ Hà
995/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Tân - Trú quán: xã Kỳ Hợp
1101/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Khường - Trú quán: xã Kỳ Hợp
 01/1/2005  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công cho đối tượng Trần Minh Ảnh, xã Kỳ Ninh
 01/1/1999UBND xã CẩmYên Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM ông (bà): NGUYỄN VĂN ĐẠI, nguyên quán xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên
 01/1/1997UBND xã Hương Trạch Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM của ông (bà): NGUYỄN XUÂN THI, nguyên quán xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ164)
 20/12/2006phòng Nội vụ-Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách các đối tượng cần niêm yết để hưởng chế độ thương binh của thị trấn Kỳ Anh
 01/1/1997UBND xã Hương Trạch Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM của ông (bà): NGÔ ĐỨC KẾ, nguyên quán xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (theo QĐ164)
 01/1/2005  Hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công cho đối tượng Phạm Thị Luê, xã Kỳ Sơn
 20/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản đề nghị trợ cấp chế độ thương tật thị trấn Kỳ Anh
 05/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho Đinh Thị Loan, trú quán Khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh
 01/1/2013Ban Thanh tra xã Kỳ Thư V/v: Báo cáo thực hiện luật khiếu nại tố cáo
 03/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho bà Nguyễn Thị Huế, thị trấn Kỳ Anh
 15/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho Phạm Thị Tân, trú quán: khu phố Hưng Thịnh
 15/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho 3 người, trú quán: khu phố Hưng Hòa
 11/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho 3 người, trú quán: khu phố 01
 20/10/2007UBND xã Kỳ Thượng Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008
 13/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho Hà Văn Minh, trú quán: Khu phố Hưng Lợi
 13/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho 2 người, trú quán: khu phố 2
 17/7/2006Ban CĐPLNCC TT Kỳ Anh Biên bản họp thôn đề nghị trợ cấp chế độ thương tật cho 4 người, trú quán: khu phố 3
334/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với Quan Thị Mỹ, trú quán: khu phố Châu Phố
298/2006/QĐ-TBXH25/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Xuyến, trú quán: thị trấn Kỳ Anh
299/2006/QĐ-TBXH25/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Tiến Đuệ - Trú quán: TT Kỳ Anh
329/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Dư - Trú quán: TT Kỳ Anh
333/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Phạm Thị Hoa - Trú quán: TT Kỳ Anh
335/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Thị Đức Hòa - Trú quán: TT Kỳ Anh
 01/1/2012Đoàn Thanh tra theo QĐ số 2641/QĐ-UBND V/v: Biên bản làm việc về việc kiểm tra quản lý sử dụng tiền bán đất tại UBND xã Kỳ Tiến từ 1/7/2004 đến 30/6/2011
336/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Quyên - Trú quán: TT Kỳ Anh
337/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Thị Chỉnh - Trú quán: TT Kỳ Anh
452/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Thị Thủy - Trú quán: TT Kỳ Anh
453/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Thị Hà - Trú quán: TT Kỳ Anh
475/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Phạm Thị Hương - Trú quán: TT Kỳ Anh
593/2006/QĐ-TBXH29/9/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Mai Văn Thuận - Trú quán: TT Kỳ Anh
 01/1/2012Thanh tra huyện Kỳ Anh V/v: Bảng kê nộp thuế
899/QĐ-TBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Phạm Quý - Trú quán: TT Kỳ Anh
906/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Viết Hồng - Trú quán: TT Kỳ Anh
934/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Tự - Trú quán: TT Kỳ Anh
957/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Văn Phong - Trú quán: TT Kỳ Anh
 01/1/1999UBND xã Cẩm Hà Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM của ông (bà): NGUYỄN VĂN BẢY, nguyên quán xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên theo QĐ 651
 01/1/1999UBND xã Cẩm Hà Hồ sơ Huân, Huy chương KCCM của ông (bà): VÕ VĂN THỎ, nguyên quán xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên theo QĐ 651
962/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Xuân Tuần - Trú quán: TT Kỳ Anh
964/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Thạch - Trú quán: TT Kỳ Anh
970/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Công Nhâm - Trú quán: TT Kỳ Anh
986/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Đào Đức Hùng - Trú quán: TT Kỳ Anh
998/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Dương Văn Lâm - Trú quán: TT Kỳ Anh
1000/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Mai Quốc Tế - Trú quán: TT Kỳ Anh
1054/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Nguyễn Công Lý - Trú quán: TT Kỳ Anh
1057/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Lê Hồng Kỳ - Trú quán: TT Kỳ Anh
1079/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trần Ngọc Dưỡng - Trú quán: TT Kỳ Anh
1098/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Trương Cảnh - Trú quán: TT Kỳ Anh
1107/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Đào Đức Hoan - Trú quán: TT Kỳ Anh
1122/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Đào Huy Quyền - Trú quán: TT Kỳ Anh
1123/QĐ-LĐTBXH31/8/2006Sở Lao động Thương binh và Xã hội V/v: Chi trả trợ cấp thương tật đối với ông (bà): Tô Hữu Lục - Trú quán: TT Kỳ Anh
 20/12/2006phòng Nội vụ-Lao động Thương binh và Xã hội Danh sách các đối tượng cần niêm yết để hưởng chế độ thương binh của xã Kỳ Bắc
 22/7/2006Ban CĐPLNCC xã Kỳ Bắc Biên bản xét duyệt đề nghị trên cấp chế độ thương tật cho Lê Thị Hường, xã Kỳ Bắc
1234