CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13755205
Đang truy cập:294
TÌM KIẾM VĂN BẢN NÂNG CAO:
Số, ký hiệu văn bản:
Trích yếu văn bản:
 
Tác giả/Cơ quan BH:
Ban hành từ ngày:  đến ngày:  (dd/mm/yyyy)
Tên loại văn bản:
Lĩnh vực hoạt động:
Cơ quan lưu trữ:
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM:
Để thực hiện tìm kiếm chính xác và nhanh chóng, hãy chọn những tiêu chí tìm kiếm bạn cần và tuân thủ theo những nguyên tắc sau:
- Tìm theo số hiệu (nhập số hiệu của văn bản cần tìm, khi đó bạn không cần thiết lựa chọn những tiêu chí tìm kiếm khác vì số hiệu văn bản là đơn nhất).
- Tìm theo trích yếu nội dung (có thể lựa chọn tìm chính xác cụm từ được nhập).
- Tìm theo người ký (tác giả).
- Tìm theo ngày ban hành (chọn khoảng thời gian ban hành văn bản với 2 điểm mốc từ ngàyđến ngày, trường hợp tìm văn bản ban hành trong một ngày cụ thể, bạn chỉ cần lựa chọn cùng một giá trị cho cả hai điểm mốc nói trên).
- Tìm theo thể loại văn bản.
- Tìm theo lĩnh vực hoạt động.