CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9870877
Đang truy cập:159
DANH MỤC HỒ SƠ LƯU TRỮ
Tên hồ sơMục lục hồ sơHộp sốHồ sơ sốSố tờ
Hồ sơ góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử   10 
Thấm định Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của UBND huyện Lộc Hà năm 2017   34 
Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 06 (tập 3) - Năm 2004  157580140
01000
Hồ sơ trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của liệt sỹ năm 1995 01124520
Hồ sơ cắt trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của liệt sỹ năm 1995 01124625
Sổ danh sách liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công cách mạng 01124747
Hồ sơ xin hỗ trợ quy tập, cất bốc mộ liệt sỹ năm 1996 01124821
Danh sách người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ năm 1997 0112496
Danh sách người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 1999 0112504
Hồ sơ điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng thân nhân liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2000 (Tập 1) 011251208
Hồ sơ điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng thân nhân liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2000 (Tập 2) 011352354
Hồ sơ điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng thân nhân liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2000 (Tập 3) 011353307
Hồ sơ điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng thân nhân liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2000 (Tập 4) 011454299
Hồ sơ điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng thân nhân liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2000 (Tập 5) 011455303
Danh sách liệt sỹ và gia đình liệt sỹ điều chỉnh trợ cấp ưu đãi theo NĐ/CP năm 2000 011556181
Danh sách người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2001 01155710
Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo NĐ 77/2000/NĐ-CP năm 2001 (Tập 1) 011558191
Phiếu điều chỉnh trợ cấp tuất theo NĐ 77/2000/NĐ-CP năm 2001 (Tập 2) 011659266
Quyết định điều chỉnh trợ cấp tuất liệt sỹ năm 2001 - 2003 01166011
Danh sách mộ liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Kỳ Anh năm 2003 01166130
Danh sách đối tượng niêm yết xem xét liệt sỹ tồn đọng trong 2 cuộc kháng chiến của xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh 0116622
Danh sách báo tin mộ liệt sỹ huyện Kỳ Anh năm 2008 01166312
Hồ sơ đề nghị xác minh phần mộ liệt sỹ Nguyễn Tiến Tâm, huyện Kỳ Anh năm 2009 0116645
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất năm 2010 - 2011 01166510
Hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ Trần Văn Học năm 2012 01166616
Hồ sơ xin cấp bằng Tổ Quốc ghi công cho liệt sỹ Cao Đình Xu năm 2014 0116676
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến năm 1995 (Tập 1) 011768314
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến năm 1995 (Tập 2) 011769237
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến năm 1995 (Tập 3) 011870214
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến năm 1995 (Tập 4) 011871195
Danh sách tham gia kháng chiến xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh năm 1995 01187226
Sổ ưu đãi kháng chiến xã Kỳ Phong, Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh năm 1995 0118739
Sổ ưu đãi khen thưởng nhận trợ cấp hàng tháng xã Kỳ Châu, Kỳ Bắc huyện Kỳ Anh 01187431
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Bắc, Kỳ Đồng, Kỳ Hà huyện Kỳ Anh năm 1996 011975369
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Khang huyện Kỳ Anh năm 1996 011976197
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012077225
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012078182
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012179236
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012180231
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012281254
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012282233
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 3) 012383286
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Lâm, Kỳ Ninh, Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Phương huyện Kỳ Anh năm 1996 012384155
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012485228
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012486208
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012587293
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012588259
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Thịnh, Kỳ Thư, Kỳ Thượng, Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh năm 1996 012689172
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Văn, Kỳ Xuân huyện Kỳ Anh năm 1996 012690306
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đối với các đối tượng ngoại huyện, ngoại tỉnh năm 1996 01269118
Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày của thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 1) 012792371
Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày của thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 2) 012793317
Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày của thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 1996 (Tập 3) 012894275
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 1) 012895382
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 2) 012996244
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 3) 012997196
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 4) 013098385
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 5) 013099244
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc huyện Kỳ Anh năm 1997 (Tập 6) 0131100248
Danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp hàng tháng năm 1997 013110160
Bản khai hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến hoặc bị địch bắt tù, đày xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh năm 1997 0131102100
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 1998 (Tập 1) 0132103259
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh năm 1998 (Tập 2) 0132104205
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc xã Kỳ Bắc, Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh năm 1998 0132105339
12345678910...