CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13742453
Đang truy cập:82
GIỚI THIỆU
Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 04/03/2019

 

Tổ chức Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1974 theo Quyết định số 237/QĐ/TC ngày 05/3/1974 của UBHC tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBHC tỉnh). Năm 1976, tỉnh Hà Tĩnh sáp nhập vào tỉnh Nghệ An và đến năm 1991 tái lập tỉnh Hà Tĩnh nhưng tổ chức và hoạt động của Phòng Lưu trữ không rõ nét và hầu như chỉ phục vụ công tác lưu trữ hiện hành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Năm 1998, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 688/QĐ.UB-1998-VX ngày 12/6/1998 của UBND tỉnh; là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng giúp Chánh Văn phòng, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh. Biên chế được giao là 3 biên chế.

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2006, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Công báo - Lưu trữ trên cơ sở Trung tâm Lưu trữ. Trung tâm Công báo - Lưu trữ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; biên chế được giao là 10 người.

 

Đến năm 2008, Trung tâm Công báo - Lưu trữ tỉnh thực hiện chia tách thành  Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ (được thành lập theo Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh, được giao 6 viên chức) và Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đến năm 2010, Chi cục Văn thư - Lưu trữ được thành lập trên cơ sở chức năng quản lý nhà nước tại Phòng Cải cách hành chính - Quản lý văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

 

 

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

 

 


Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI:
- Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 - Tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp Đoàn công tác Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Long An đến thăm và làm việc