CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376231
Đang truy cập:73
GIỚI THIỆU
Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 04/03/2019

 

Tổ chức Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập từ năm 1974 theo Quyết định số 237/QĐ/TC ngày 05/3/1974 của UBHC tỉnh Hà Tĩnh (Phòng Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBHC tỉnh). Năm 1976, tỉnh Hà Tĩnh sáp nhập vào tỉnh Nghệ An và đến năm 1991 tái lập tỉnh Hà Tĩnh nhưng tổ chức và hoạt động của Phòng Lưu trữ không rõ nét và hầu như chỉ phục vụ công tác lưu trữ hiện hành của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Năm 1998, Trung tâm Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 688/QĐ.UB-1998-VX ngày 12/6/1998 của UBND tỉnh; là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có chức năng giúp Chánh Văn phòng, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh. Biên chế được giao là 3 biên chế.

 

Ngày 14 tháng 7 năm 2006, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Công báo - Lưu trữ trên cơ sở Trung tâm Lưu trữ. Trung tâm Công báo - Lưu trữ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; biên chế được giao là 10 người.

 

Đến năm 2008, Trung tâm Công báo - Lưu trữ tỉnh thực hiện chia tách thành  Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ (được thành lập theo Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh, được giao 6 viên chức) và Trung tâm Công báo – Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đến năm 2010, Chi cục Văn thư - Lưu trữ được thành lập trên cơ sở chức năng quản lý nhà nước tại Phòng Cải cách hành chính - Quản lý văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

 

 

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

 

 


Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Đèo Ngang qua tư liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị” - Khát vọng độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam qua những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Hoa Kì Harry S. Truman - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Hội Y tế học cổ truyền - nơi kế thừa, lưu giữ và phát triển tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam - Hội Y tế điều dưỡng Hà Tĩnh “vì người bệnh, vì sức khỏe cộng đồng” - Thư viện - kho vàng của nền văn hóa dân tộc - Thi đua đẩy lùi "giặc lụt" - Đền thờ Lê Mậu Tài - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh - Ngôi trường hội tụ những học sinh xuất sắc trên vùng quê hiếu học
TIN CÙNG LOẠI:
- Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc tạm dừng phục vụ khai thác tài liệu trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021