CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10967916
Đang truy cập:181
GIỚI THIỆU
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 04/03/2019

I. Vị trí và chức năng

 

1. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện cung cấp các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

 

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ

 

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và thẩm định mục lục, hồ sơ tài liệu nộp lưu do cơ quan, tổ chức đề nghị giao nộp;

 

b) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu; thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định; 

 

c) Lập phương án bảo quản, bảo vệ tài liệu trong kho lưu trữ; thực hiện chế độ khử trùng, mối mọt tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm; lập bản sao bảo hiểm, tu bổ phục chế tài liệu hư hỏng...;

 

d) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tổ chức sắp xếp khoa học các phông tài liệu; xây dựng, hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung công cụ tra cứu tài liệu;

 

đ) Thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức cho độc giả khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trực tiếp và trực tuyến; lập danh mục tài liệu mật và giải mật tài liệu lưu trữ;

 

e) Tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị đang bảo quản tại Trung tâm;

 

g) Thực hiện thống kê, báo cáo thống kê, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với tài liệu lưu trữ;

 

h) Tổ chức sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật;

 

i) Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, trưng bày và triển lãm tài liệu lưu trữ; công bố tài liệu lưu trữ bằng các ấn phẩm;

 

k) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định;

 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

 

2. Thực hiện các dịch vụ công

 

a) Thực hiện các hoạt động dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật:

 

- Cung cấp các loại sổ đăng ký Công văn đi, đến và các loại sổ khác; thực hiện chỉnh lý tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ (các vật dụng phục vụ việc chỉnh lý tài liệu: hộp, bìa hồ sơ,...); vật tư (giá, kệ,...); cho thuê kho bảo quản tài liệu lưu trữ và các dịch vụ khác có liên quan đến công tác lưu trữ;

 

- Chỉnh lý tài liệu lưu trữ; tu bổ, phục chế tài liệu …;

 

- Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu…

 

b) Ký kết hợp đồng thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

 

 


Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Hà Tĩnh đồng hành cùng phong trào “Thanh niên lập nghiệp” - Dân quân tự vệ, lực lượng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước - Tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong mọi thời kỳ - Thông tư số 14/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ - Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - Xây dựng nếp văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội - Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là quy định bắt buộc đối với mỗi cá nhân, tổ chức có chăn nuôi gia súc, gia cầm - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2023 - Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Tĩnh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
TIN CÙNG LOẠI:
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2023 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc tạm dừng phục vụ khai thác tài liệu trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19