CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10694975
Đang truy cập:184
GIỚI THIỆU
Đảng bộ Sở Nội vụ triển khai học tập chuyên đề năm 2020

Ngày đăng: 03/02/2020
Sáng ngày 03/02/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Lễ Chào cờ đầu tháng, gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập chuyên đề năm 2020.

 

 

   Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở Nội vụ. Nội dung chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

   Hội nghị đã được xem và nghe video do báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu (theo video do Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh cung cấp).

 

 

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo

 

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã yêu cầu các Chi bộ bám sát Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 237-KH/ĐUS ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở về triển khai học tập chuyên đề năm 2020; bám sát chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Hà Tĩnh: “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Các Chi bộ chịu trách nhiệm nghiên cứu, liên hệ chuyên đề, chọn việc làm theo tại chi bộ; định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các đảng viên.

 

 

Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 

 

   Hội nghị này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của cấp ủy cấp trên, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Sở Nội vụ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở Nội vụ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

 
 
Mai Trường Sinh
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Tĩnh tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng - Đảng Cộng sản Việt Nam nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Sinh hoạt Đảng bộ Sở Nội vụ đầu năm 2023 - Hà Tĩnh tự hào phát triển (năm 1976 đến nay) - Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu - Đèo Ngang qua tư liệu Mộc bản Triều Nguyễn - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị” - Khát vọng độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam qua những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Hoa Kì Harry S. Truman - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Hội Y tế học cổ truyền - nơi kế thừa, lưu giữ và phát triển tinh hoa y học cổ truyền Việt Nam
TIN CÙNG LOẠI:
- Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị” - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị “Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị” - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2020 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020 - Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2020 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020