CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871183
Đang truy cập:167
GIỚI THIỆU
Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy

Ngày đăng: 07/08/2020
Chiều ngày 06/8/2020, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
 
     Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐUK ngày 01/7/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 19-CV/ĐUS ngày 04/8/2020 của Sở Nội vụ, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm: Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.
 
     Chủ trì và tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Trường Sinh, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng.
 
 
Đồng chí Mai Trường Sinh, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời phân tích, làm rõ thêm những nội dung liên quan trực tiếp đến Cấp ủy, Người đứng đầu và cán bộ đảng viên.
 
 
Đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt tại Hội nghị
 
     Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Mai Trường Sinh, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Những nội dung được quán triệt tại Hội nghị lần này đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Vì vậy, yêu cầu các đồng chí đảng viên và quần chúng với những nội dung lĩnh hội tại Hội nghị, trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị./.
 
 
Nguyễn Thị Hà
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - "Di sản quý" thời vua Cảnh Thịnh của dòng họ Trần ở Hà Tĩnh được hồi sinh - Hà Tĩnh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" - Hoàn thiện công tác tài chính Công đoàn - Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xây dựng sân vận động thị xã Hà Tĩnh - Công tác tuyên truyền về Dân số - kế hoạch hóa gia đình – Việc làm thường xuyên - Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
TIN CÙNG LOẠI:
- Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc tạm dừng phục vụ khai thác tài liệu trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy