CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9870850
Đang truy cập:150
GIỚI THIỆU
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 03/12/2020
Thực hiện Công văn số 82/ SNV-VP của Sở Nội vụ ngày 13/11/2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
 
     Trong buổi sáng, Hội nghị tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng. Chủ trì Hội nghị có ông Mai Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.
 
     Sau khi ông Mai Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm quán triệt mục đích yêu cầu, nội dung Hội nghị và thông qua Nghi định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức; Công văn số 82/SNV-VP ngày 13/11/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và người lao động năm 2020, Hội nghị tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2020. 
 
     Tại Hội nghị, từng cán bộ, viên chức, người lao động lần lượt đọc Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức, sau đó từng thành viên tiến hành góp ý chéo cho nhau.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
     Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, chính xác, đúng trình tự quy định; Thực hiện góp ý, nhận xét chân thành, trên tinh thần đoàn kết mang tính xây dựng cao, nhiều ý kiến đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng cá nhân và hướng khắc phục trong thời gian tới.
 
     Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, góp ý của từng cán bộ, viên chức ông Mai Trường Sinh đánh giá, kết luận.
 
     Tiếp đó, Hội nghị tiến hành bỏ Phiếu bầu hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua năm 2020.
 
 
Ông Mai Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm và bà Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì điều hành Hội nghị
 
     Buổi chiều, Hội nghị tiến hành thực hiện tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, ông Mai Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm và bà Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Giám đôc Trung tâm chủ trì Hội nghị.
 
     Sau khi ông Mai Trường Sinh phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng phòng Hành chính - Bảo quản và Khai thác thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác lưu trữ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Cán bộ, viên chức và người lao động tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến. Nhiều ý kiến góp ý có chất lượng, có chiều sâu, tất cả các ý kiến đều đồng tình nhất trí cao với những kết quả đã đạt được trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ trong năm tới.
 
     Kết luận tại Hội nghị, ông Mai Trường Sinh, Giám đốc Trung tâm đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là một năm khó khăn, đầy biến động: dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng toàn diện đến nhiều mặt của cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của Trung tâm. Trong bối cảnh đó, cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, đề nghị cán bộ, viên chức tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động triển khai những nhiệm vụ năm 2021.
 
     Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.
 
 
Nguyễn Thị Mai Anh
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - "Di sản quý" thời vua Cảnh Thịnh của dòng họ Trần ở Hà Tĩnh được hồi sinh - Hà Tĩnh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" - Hoàn thiện công tác tài chính Công đoàn - Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xây dựng sân vận động thị xã Hà Tĩnh - Công tác tuyên truyền về Dân số - kế hoạch hóa gia đình – Việc làm thường xuyên - Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
TIN CÙNG LOẠI:
- Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc tạm dừng phục vụ khai thác tài liệu trực tiếp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức, bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng và tổng kết công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ tỉnh ủy