CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11365617
Đang truy cập:107
GIỚI THIỆU
Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

Ngày đăng: 05/10/2021
Sáng 05/10/2021, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh trong thời gian qua.

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

     Chủ trì và tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng.
 
     Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên và quần chúng lần lượt được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng phòng Hành chính - Bảo quản và khai thác của Trung tâm quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “ Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó bí thư Chi bộ quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Bí thư chi bộ quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 
 
Đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó bí thư Chi bộ quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh.
 
 
     Kết luận Hội nghị, Bí thư Chi bộ Bùi Hồng Lĩnh khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Đây cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là cơ sở để Chi bộ thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cán bộ, công chức, viên chức luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công; kết quả làm việc phải có sản phẩm cụ thể; chú trọng và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, phấn đấu rèn luyện để trở thành những đảng viên có cả đức và tài; có quan điểm rõ ràng đối với việc mới, việc khó; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích cán bộ, viên chức giám nghĩ, giám làm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng và của cơ quan.
 
 
Bùi Thị Hoài Thương - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI:
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh đón tiếp Đoàn công tác Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Long An đến thăm và làm việc - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2023 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Hà Tĩnh tham dự triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” - Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Ninh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 - Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh