CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12423391
Đang truy cập:123
GIỚI THIỆU
Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Ngày đăng: 27/06/2022
Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình không chỉ là nơi gắn kết mọi người với nhau mà còn là cái nôi và là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người.
 
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”, theo Người: “Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ”.
 
     Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
 
     Nhằm phát huy giá trị ngày gia đình Việt Nam và với mục tiêu: Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, ngày 29 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển của gia đình Việt Nam đến năm 2020.
 
     Theo đó, ngày 07 tháng 10 năm 2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt nam tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu chung:
 
     - Tiếp tục vận dụng sáng tạo các định hướng xây dựng gia đình trong thời kỳ mới là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, của các gia đình và của toàn xã hội. Trong đó, kế hoạch xây dựng, củng cố gia đình phải gắn với kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
     - Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội.
 
  
  
  
 
Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt nam tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 
     Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả tài liệu lưu trữ: Quyết định số 3105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
Trần Thị Thu Thủy - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
TIN CÙNG LOẠI:
- Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Đoàn kết - tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam - Quản lý việc xây dựng, ban hành văn bản những năm 2000