CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871060
Đang truy cập:264
GIỚI THIỆU
Hoàn thiện công tác tài chính Công đoàn

Ngày đăng: 28/07/2022
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
     Tài chính công đoàn là điều kiện bảo đảm cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn. Để công tác tài chính công đoàn công khai, minh bạch và ngày càng hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
 
     Để thực hiện tốt Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 129/UBND-VX ngày 08/01/2014 về việc thực hiện Luật Công đoàn và tài chính công đoàn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 
 
     1. Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ với các nội dung hình thức phù hợp, sâu rộng tới các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ để mọi người hiểu, nhận thức đầy đủ và tự giác thực hiện.
 
     2. Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về phân cấp thu, phân phối nguồn thu và quản lý nguồn thu (đoàn phí, kinh phí công đoàn, các nguồn thu khác theo quy định) để tổ chức thực hiện thu, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định hiện hành.
 
     3. Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện thu và quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chế độ quy định.
 
     4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Luật  Công đoàn  năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 
     5. Đối với các nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp thuộc phạm vi ngân sách địa phương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 191/2013/NĐ-CP:
 
     - Phần cấp tỉnh, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
     - Phần cấp huyện, thành phố, thị xã, hằng năm Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, lập dự toán, kinh phí, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu, trình UBND huyện, thành phố, thị xã xem xét, quyết định. 
 
     + Đối với các ngành, Công đoàn ngành căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí, trình lãnh đạo ngành xem xét, hỗ trợ.
 
     Giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản này; định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. 
 
     Ngay khi có các văn bản quy định và hướng dẫn, tổ chức công đoàn các cấp đã chú trọng đến vấn đề tài chính, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời, chi đúng quy định. 
 
     Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập ngày Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2022), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trân trọng giới thiệu đến độc giả Công văn số 129/UBND-VX ngày 08/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Luật Công đoàn và tài chính công đoàn. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, mời quý độc giả đến khai thác./.
 
 
 
Bùi Thị Hoài Thương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố Hà Nội đến trao đổi nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh - Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - "Di sản quý" thời vua Cảnh Thịnh của dòng họ Trần ở Hà Tĩnh được hồi sinh - Hà Tĩnh trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 - 2025 - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa" - Hoàn thiện công tác tài chính Công đoàn - Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xây dựng sân vận động thị xã Hà Tĩnh - Công tác tuyên truyền về Dân số - kế hoạch hóa gia đình – Việc làm thường xuyên - Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
TIN CÙNG LOẠI: