CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470310
Đang truy cập:263
GIỚI THIỆU
Hỗ trợ về nhà ở cho Người có công với cách mạng

Ngày đăng: 18/08/2023
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã không tiếc thân mình hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 
     Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, là chủ trương lớn, được Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện. Chủ trương đó đã được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách được ban hành, triển khai tại các văn bản như: Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
 
     Nhằm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/9/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đề án có mục tiêu:
 
     - Cụ thể hóa các chính sách của nhà nước, từng bước tạo điều kiện để người có công với cách mạng có nhà ở đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn, nhưng không thấp hơn 24m2); đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).
 
     - Huy động các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cộng đồng, dòng họ, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ để xây dựng mới và sữa chữa cho 5.158 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo Quy định tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
     - Đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của hộ gia đình chính sách, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
  
 
 
Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
     Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tài liệu thuộc phông Uỷ ban nhân dân tỉnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Kỳ Nam - Thành lập Hội Cựu chiến binh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Nơi giúp đỡ những trẻ em vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống - Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
TIN CÙNG LOẠI:
- Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Kỳ Nam - Thành lập Hội Cựu chiến binh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Nơi giúp đỡ những trẻ em vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống - Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023