CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470269
Đang truy cập:268
GIỚI THIỆU
Công tác thống kê đất đai năm 1990

Ngày đăng: 18/09/2023
     Thực hiện công tác thống kê đất đai nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng và biến động trong sử dụng đất, làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết và chính xác về đất đai để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và việc quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả vốn tài nguyên đất đai; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
 
     Với tinh thần đó, trên cơ sở thực hiện Nghị định số 30/HĐBT ngày 23/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị số 134/CT-ĐC ngày 14/6/1990 của Tổng cục quản lý ruộng đất về thống kê đất đai và xây dựng bản đồ sử dụng đất năm 1990; ngày 29/9/1990, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-UB về việc thống kê đất đai năm 1990, Chỉ thị nêu rõ:
 
     “ Yêu cầu các ngành, các cấp làm tốt các việc sau đây:
 
     1. UBND các huyện, thành thị, căn cứ vào kế hoạch chung của tỉnh và tình hình cụ thể của địa phương, tiếp tục tổ chức chỉ đạo công tác này, đặc biệt chú ý chỉ đạo các xã, phường bảo đảm chất lượng và thời gian quy định và chịu trách nhiệm trước cấp trên về tài liệu, số liệu đất đai trên lãnh thổ của địa phương mình.
 
     2. Ban quản lý ruộng đất tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp với các ngành liên quan trong việc kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và xử lý các kết quả để báo cáo UBND tỉnh và Trung ương.
 
     3. Các huyện, thành thị tự cân đối kinh phí, được phép sử dụng một phần tiền đền bù, tiền lệ phí giao đất để phục vụ cho công tác này, hợp đồng chặt chẽ với Ban quản lý ruộng đất để đạt được hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 
     4. Các ngành thống kê, tài chính, lâm nghiệp, nông nghiệp, kế hoạch… có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt công tác này.”
 
     Công tác thống kê đất đai giúp cho nhà nước tổng hợp và đánh giá trên hồ sơ địa chính với thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê liền kề.
 
 
 
Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 29/9/1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 29/9/1990 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh. Tài liệu trên hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh kính mời quý độc giả đến khai thác tài liệu./.
 
Nguyễn Thị Thái Hòa
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Kỳ Nam - Thành lập Hội Cựu chiến binh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Nơi giúp đỡ những trẻ em vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống - Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
TIN CÙNG LOẠI:
- Tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Kỳ Nam - Thành lập Hội Cựu chiến binh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Nơi giúp đỡ những trẻ em vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống - Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023