CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12413158
Đang truy cập:326
GIỚI THIỆU
Đoàn kết - tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam

Ngày đăng: 15/11/2023
Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Đảng ta luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.
 
     Năm 1993, đất nước ta đang đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới, để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ngày 17/11/1993, Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất đã được ban hành.
 
 
  
 
Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 17/11/1993 của Bộ chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất đã được ban hành.
 
     Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ chung của mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn lúc bấy giờ là: phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân dận, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người. Việt Nam tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Từ đó, đặt ra từng chủ trương, việc làm cụ thể trong  hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất, đồng thời, củng cố mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 
     Đã 30 năm đi qua, Nghị quyết 07-NQ/TW là “kim chỉ nam” trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả./.
 
Bùi Thị Hoài Thương 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023
TIN CÙNG LOẠI:
- Quyết định đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Hà Tĩnh - Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh - Quá trình chia tách, sáp nhập Sở Thương nghiệp thành Sở Công thương ngày nay - Thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê - Thành lập Phòng Công chứng Nhà nước - Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2023 - Sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - Đoàn kết - tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam - Quản lý việc xây dựng, ban hành văn bản những năm 2000