CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985010
Đang truy cập:283
GIỚI THIỆU
Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy sau khi tái lập tỉnh

Ngày đăng: 30/11/2023
Công tác phòng cháy chữa cháy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Vì vậy, năm 1992, khi tỉnh Hà Tĩnh vừa mới được tái lập tỉnh, công tác phòng cháy chữa cháy đã được lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, nhằm bảo đảm an toàn.
 
     Ngày 16/01/1992, thực hiện Chỉ thị 175-HĐBT ngày 31/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UB về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vật liệu nổ và pháo. Chỉ thị yêu cầu:
 
     - Tiếp tục phổ biến rộng rãi cho cán bộ và nhân dân quán triệt các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vật liệu nổ, sản xuất, kinh doanh pháo, quản lý kinh doanh xăng dầu theo tinh thần trong Pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 369-HĐBT về kinh doanh xăng dầu, Chỉ thị 374-HĐBT về sản xuất kinh doanh pháo, thuốc pháo để mỗi người dân nhận thức và tự giác thực hiện một cách nghiêm túc.
 
     - Tổ chức một đợt kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý vật liệu nổ, chất độc trong cơ quan đơn vị mình để chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót có thể gây ra cháy nổ đồng thời xây dựng, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để chủ động xử lý có hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra.
 
     - Trong việc quy hoạch xây dựng ở thị xã và các thị trấn phải xem xét tới việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt chú ý đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đường ống, bể chứa nước và trụ nước chữa cháy bảo đảm cho công tác chữa cháy được thuận lợi, nhanh chóng, an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra, không gây ô nhiễm môi trường ở các vùng dân cư lân cận.
 
     - Để thực hiện tốt Chỉ thị 374-HĐBT ngày 26/10/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sản xuất lưu thông và tiêu dùng pháo, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thương mại Du lịch tổ chức mạng lưới lưu thông pháo trên thị trường, tiến hành đăng ký cấp giấy phép cho các cơ sở Thương nghiệp Quốc doanh và các hộ đại lý kinh doanh hợp pháp. Nghiêm cấm các đơn vị, các hộ tư nhân sản xuất, kinh doanh pháo và thuốc pháo bất hợp pháp.
 
     - Ngành Công an có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Đề xuất khen thưởng biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích, đồng thời xử lý những trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy, quản lý vật liệu nổ và pháo, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
 
 
Chỉ thị số 02/CT-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
     Nhân ngày thành lập Liên đoàn phòng cháy, chữa cháy thế giới 01/12, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin gửi đến quý độc giả Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 16/01/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tài liệu trên thuộc phông Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Huy động lực lượng củng cố bảo vệ đê Sông La - Thành lập thị trấn Nông trường Thạch Ngọc - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” - Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024 - Phát động đợt thi đua gửi tiền tiết kiệm trong dịp tết - Bước chuyển mình trong công tác văn thư lưu trữ tại Hà Tĩnh - Thành lập Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh - Giới thiệu Quyết định thành lập các tổ chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh - Thành lập xã Kỳ Trung - phát huy tiềm năng và thế mạnh khu vực phía tây huyện Kỳ Anh - Tổng kết 10 năm công tác động viên quân đội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1981 - 1991
TIN CÙNG LOẠI:
- Huy động lực lượng củng cố bảo vệ đê Sông La - Thành lập thị trấn Nông trường Thạch Ngọc - Phát động đợt thi đua gửi tiền tiết kiệm trong dịp tết - Bước chuyển mình trong công tác văn thư lưu trữ tại Hà Tĩnh - Thành lập Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh - Giới thiệu Quyết định thành lập các tổ chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh - Thành lập xã Kỳ Trung - phát huy tiềm năng và thế mạnh khu vực phía tây huyện Kỳ Anh - Tổng kết 10 năm công tác động viên quân đội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1981 - 1991 - Nơi an nghỉ của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - Quá trình hình thành và phát triển Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh