CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358067
Đang truy cập:66
GIỚI THIỆU
Quá trình hình thành và phát triển Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh

Ngày đăng: 14/12/2023
Sau ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Thú y Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 19/12/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
     Chi cục Thú y Hà Tĩnh là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp, có nhiệm vụ chẩn đoán và dự báo về dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo duy trì tăng trưởng cho gia súc trên địa bàn, Tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép về thú y cho tổ chức và cá nhân hành nghề giết mổ và lưu thông hàng hóa, triển khai những tiến bộ khoa học - kỹ thuật về phòng chống và chữa bệnh cho gia súc gia cầm trên phạm vi toàn tỉnh…
 
     Hệ thống thú y được tổ chức theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện. Trạm Thú y các huyện, thị xã trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh, mạng lưới thú y xã, phường chưa hình thành nên các hoạt động tiêm phòng, chữa bệnh cho gia súc chủ yếu dựa vào lực lượng thú y tư nhân.
 
 
 
Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 19/12/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thú y
 
     Ngày 16/12/2011, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ban Quản lý dự án và tổ chức hội. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 về việc chuyển Phòng Chăn nuôi vào Chi cục Thú y. Theo đó, chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Chi cục Thú y.
 
     Đến năm 2016, thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 về việc kiện toàn Chi cục Thú y và đổi tên thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi phát luật về chăn nuôi - thú y trên địa bàn tỉnh.
 
 
  
  
 
Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Chi cục Thú y và đổi tên thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y
 
     Đến nay, tổ chức bộ máy được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm việc được tăng cường từ Văn phòng Chi cục đến các Trạm Thú y huyện, thành phố, thị xã. Hệ thống Thú y cơ sở cũng được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.
 
     Trong những năm qua, ngành Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh đã khẳng định được vai trò quan trọng, không những góp phần bảo vệ, phát triển đàn vật nuôi, nhằm xóa đói, giảm nghèo tăng thu nhập cho nông dân, mà còn bảo vệ sức khỏe con người thông qua việc phòng trừ dịch bệnh từ động vật lây sang người và bảo đảm an toàn thực phẩm.
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 19/12/1991; Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 26/02/2016. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả./.
 
Dương Thị Ngân
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh