CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13357995
Đang truy cập:75
GIỚI THIỆU
Tổng kết 10 năm công tác động viên quân đội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1981 - 1991

Ngày đăng: 20/12/2023
Công tác động viên quân đội là nhiệm vụ hết sức quan trọng có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là quá trình triển khai quân đội và bổ sung lực lượng cho quân đội góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.
 
     Năm 1981, sau khi Quốc hội ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời Hội đồng Bộ trưởng ban hành nhiều văn bản quy định về động viên quân đội, Hà Tĩnh (lúc này đang là một phần của tỉnh Nghệ Tĩnh) đã kịp thời triển khai công tác động viên quân đội. Năm 1992, sau khi tái lập tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tổng kết 10 năm công tác động viên quân đội giai đoạn 1981 - 1991 tại địa phương. Sau 10 năm triển khai thực hiện, công tác chuẩn bị động viên quân đội đã đạt được một số kết quả như: Xây dựng được nền nếp công tác động viên quân đội từ cấp xã, phường lên đến tỉnh, nhiều đơn vị dự bị động viên đã được thành lập, cán bộ chủ trì một số ngành và địa phương đã bước đầu nắm được lực lượng dự bị, phương tiện kỹ thuật, chủ động xây dựng và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập đơn vị dự bị động viên.
 
     Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác động viên quân đội, Hà Tĩnh đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng, rà soát, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên để tạo đột phá trong việc tạo sức mạnh chiến đấu đồng bộ, toàn diện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 
     Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin gửi tới quý độc giả một số tài liệu về tổng kết 10 năm công tác động viên quân đội tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn (1981 - 1991):
 
 
 
Chỉ thị số 05CT/UB ngày 14/3/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội
 
 
 
Quyết định số 140 QĐ/UB ngày 28/4/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc khen thưởng thành tích trong công tác động viên quân đội 10 năm (1981 - 1991)
 
  
  
  
  
  
  
 
Báo cáo số 121/BC ngày 26/6/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội 1981 - 1991 của tỉnh Hà Tĩnh
 
     Tài liệu trên hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh, trân trọng kính gửi tới quý độc giả./.
 
Trần Hà Phương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh