CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358196
Đang truy cập:94
GIỚI THIỆU
Thành lập xã Kỳ Trung - phát huy tiềm năng và thế mạnh khu vực phía tây huyện Kỳ Anh

Ngày đăng: 21/12/2023
     Nông Trường 12-9 được thành lập ngày 28/12/1976, nằm trong địa phận của 4 xã: Kỳ Giang, Kỳ Văn, Kỳ Tây và Kỳ Phong. Đầu những năm 2000, xung quanh trung tâm Xí nghiệp chè 12-9, nhân dân các xã trong huyện đã đến làm kinh tế mới và định cư, sinh sống. Từ đây, đến các trụ sở hành chính khá xa, đường xá đi lại khó khăn gây trở ngại cho nhân dân trong việc giao dịch với chính quyền địa phương, việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với khu vực miền núi còn hạn chế. Vì vậy, việc thành lập một đơn vị hành chính cấp xã là cần thiết để nâng cao đời sống của nhân dân và phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của khu vực miền núi phía Tây huyện Kỳ Anh.
 
     Từ tình hình thực tế trên, Ủy ban nhân tỉnh Hà Tĩnh trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 30/2003/TT-UB ngày 11/02/2003 về việc đề nghị thành lập xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 
 
  
 
Tờ trình số 30/2003/TT-UB ngày 11/02/2003 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị thành lập xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 
     Ngày 02/01/2004, xã Kỳ Trung huyện Kỳ Anh chính thức được thành lập theo Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính Phủ về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc bấy giờ, xã Kỳ Trung có 3.384,70 ha diện tích tự nhiên và 2.371 nhân khẩu trên cơ sở 1.186,20 ha diện tích tự nhiên và 2.095 nhân khẩu của xã Kỳ Văn; 969,70 ha diện tích tự nhiên và 312 nhân khẩu của xã Kỳ Giang; 334,10 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Tây; 137 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Tiến và 757,70 ha diện tích tự nhiên của xã Kỳ Phong.
 
 
 
 
Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02/01/2004 của Chính Phủ về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh.
 
     Sau gần 30 năm thành lập và phát triển, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương về đồi núi và đất đỏ, những năm qua, xã Kỳ Trung huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh tập trung phát triển trồng cây công nghiệp, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 
 
     Tài liệu về việc thành lập xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc phông Ủy ban nhân dân tỉnh, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả./.
 
Bùi Thị Hoài Thương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh