CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358349
Đang truy cập:109
GIỚI THIỆU
Giới thiệu Quyết định thành lập các tổ chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày đăng: 22/12/2023
Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Muốn tăng trưởng kinh tế thì yếu tố đầu tiên phải là con người và phải là con người có sức khỏe và trí tuệ.
 
     Tại Hà Tĩnh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được thành lập theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.
 
     Trước đó, cơ quan chuyên trách dân số tại tỉnh Hà Tĩnh có tên gọi là Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Năm 2002, Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hợp nhất với Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bổ sung thêm chức năng gia đình, thành tên gọi: Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. Tháng 3, năm 2008, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em giải thể, chức năng quản lý nhà nước công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được giao về Sở Y tế Hà Tĩnh
 
 
 
 
Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
     Đồng thời để kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc thành lập 12 Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố, thị xã.
 
   
 
Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
     Năm 2012, thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội; theo đó Trung tâm Dân số cấp huyện lại được chuyển giao chủ thể quản lý từ tỉnh về huyện theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
 
 
Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
     Nhân ngày Dân số Việt Nam 26/12, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu đến quý độc giả một số Quyết định về việc thành lập các tổ chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh. Các tài liệu trên thuộc phông Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh