CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358226
Đang truy cập:93
GIỚI THIỆU
Thành lập Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Tĩnh

Ngày đăng: 24/12/2023
Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78-SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết, tiền thân của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm ủy viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, các Tiểu ban chuyên môn, đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ. Từ đó, ngày 31/12 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Ngành Kế hoạch và Đầu tư.
 
     Tại Hà Tĩnh, để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh,… ngày 15/6/1996, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 911 QĐ/UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.
 
     Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Ủy ban Kế hoạch và bộ phận Quản lý Nhà nước của dự án ODA và đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc Ban Kinh tế đối ngoại. Sở là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại địa phương (liên doanh, liên kết); nguồn ODA và các nguồn viện trợ khác (trừ viện trợ nhân đạo và phi Chính phủ) dưới sự chỉ đạo về nghiệp vụ và chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
 
 
Quyết định 911 QĐ/UB ngày 15/6/1996 của UBND tỉnh
 
     Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 – 31/12/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu với độc giả Quyết định số 911 QĐ/UB ngày 15/6/1996 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. Tài liệu trên hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc phông UBND tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác tài liệu./.
 
Bùi Thị Hoài Thương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh