CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358319
Đang truy cập:95
GIỚI THIỆU
Thành lập thị trấn Nông trường Thạch Ngọc

Ngày đăng: 21/02/2024
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và kiểm soát hoàn toàn miền Bắc, bên cạnh việc phân chia lại ruộng đất cho nông dân ly tán do tác động chiến tranh, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn tổ chức hệ thống các nông trường để khai thác các vùng đất hoang vào mục đích nông nghiệp.
 
     Việc hình thành các nông trường cũng thúc đẩy hình thành các khu dân cư tập trung mới ở những vùng xa xôi hẻo lánh, góp phần làm tăng nhanh dân số cơ học tại địa phương. Tuy nhiên, việc tăng trưởng nhanh chóng các nông trường xảy ra những bất cập trong quản lý hành chính, chồng chéo giữa cơ quan chính quyền địa phương và ban giám đốc nông trường. Do đặc điểm khá biệt lập, các nông trường vừa mang đặc tính một đơn vị sản xuất kinh tế, vừa là đơn vị hành chính gần như độc lập với chính quyền địa phương do các nông trường thường trực thuộc cấp Bộ hoặc trực thuộc quân đội. 
 
     Để khắc phục tình trạng này, một cơ cấu hành chính đặc biệt được thành lập, gọi là thị trấn nông trường. 
 
     Cũng với tinh thần đó, tại Hà Tĩnh, Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công văn số 613/TC-DC ngày 23/5/1968 về việc đề nghị thành lập thị trấn nông trường Thạch Ngọc.
 
 
Công văn số 613 TC/DC ngày 23/5/1968 của Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh
 
     Theo đề nghị của Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh, ngày 07/12/1968, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 677/QĐ-NV về việc phê chuẩn thành lập thị trấn nông trường Thạch Ngọc trực thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
 
 
Quyết định sô 677 QĐ/NV ngày 07/12/1968 của Bộ Nội vụ
 
     Để kịp thời bảo vệ trị an, quản lý hành chính trong phạm vi nông trường, ngày 20/01/1969, Uỷ ban hành chính tỉnh ban hành Công văn số 113/TC-DC về việc phê chuẩn Uỷ ban hành chính lâm thời thị trấn nông trường Thạch Ngọc để quản lý chỉ đạo, điều hành hoạt động của thị trấn.
 
 
Công văn số 113 TC/DC, ngày 20/01/1969 của Uỷ ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh
 
     Đến năm 2004, thị trấn Nông trường Thạch Ngọc giải thể để thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.076,12 ha diện tích tự nhiên và 2.438 nhân khẩu của thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu các Văn bản về việc thành lập thị trấn nông trường Thạch Ngọc. Tài liệu thuộc phông Uỷ ban nhân dân tỉnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh