CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13362274
Đang truy cập:177
GIỚI THIỆU
Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992

Ngày đăng: 29/02/2024
     “Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác nhận tình trạng nhân thân của một con người từ khi sinh ra đến khi chết”. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và quyền nhân thân của con người được Hiến pháp năm 1992 và Bộ luật Dân sự năm 2005. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch không những liên quan đến nhân thân của con người mà còn liên quan đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan Nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
 
     Năm 1992, tại Hà Tĩnh, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo nên đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở một số địa phương, cơ sở triển khai công tác này chưa đầy đủ, chưa đúng với quy định của nhà nước. Để kịp thời chấn chỉnh những mặt yếu kém, nhằm đưa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nề nếp; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 43 CT/UB ngày 17/11/1992 về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. Chỉ thị nêu rõ:
 
     1. Ủy ban nhân dân các cấp giao trách nhiệm cho cán bộ tư pháp thuộc cấp mình quản lý, phối hợp với các ngành chức năng mở đợt kiểm tra về công tác đăng ký quản lý hộ tịch để kịp thời chấn chỉnh những mặt còn yếu kém, đồng thời biểu dương những đơn vị làm tốt.
 
     2. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã tổ chức các lớp tập huấn (có thể theo từng cụm huyện hoặc liên xã) về công tác đăng ký quản lý hộ tịch, nắm nhu cầu để in ấn tài liệu, biểu mẫu nhắm đáp ứng yêu cầu của cơ sở. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến sâu rộng trong nhân dân về công tác này để mọi người thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch.
 
     3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã xét hỗ trợ kinh phí cho ngành tư pháp các cấp để có điều kiện thực hiện công tác trên.
 
 
Chỉ thị số 43/CT-UB ngày 17/11/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả Chỉ thị số 43/CT-UB ngày 17/11/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tài liệu trên thuộc phông UBND tỉnh, hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh kính mời quý độc giả đến khai thác tài liệu./.
 
 
Nguyễn Thị Thái Hòa
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Đoàn công tác Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
TIN CÙNG LOẠI:
- Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992 - Giới thiệu tài liệu lưu trữ: Hồ sơ thành lập xã Sơn Thọ - Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào đánh cá biển - Thành lập Phòng Giao thông vận tải huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Đề nghị tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Trung đội Súng máy cao xạ 12,7 mm dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh - Quyết định số 380/2000/QĐ.UB.TC về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm - Xây dựng Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác - Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch năm 1992 - Thành lập Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh