CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532770
Đang truy cập:298
GIỚI THIỆU
Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ

Ngày đăng: 29/03/2024
Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chiếu phim phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở,…
 
     Ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam. Ngay sau đó, trung ương đã thành lập các chi nhánh phát hành phim và chiếu bóng các tỉnh. Theo đó, tại Hà Tĩnh, chi nhánh phát hành phim và chiếu bóng tỉnh cũng ra đời. 
 
     Sau khi chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (năm 1991), để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con vùng sâu, vùng xa, ngày 09/3/1993 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 282/UB-QĐ về việc thành lập Công ty chiếu bóng và băng hình Hà Tĩnh.
 
 
 
Quyết định số 282/UB-QĐ ngày 09/3/1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
     Năm 1997, thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 328/QĐ-UB ngày 31/3/1997 về việc đổi tên và chức năng nhiệm vụ của Doanh nghiệp; theo đó Công ty chiếu bóng và băng hình Hà Tĩnh được đổi tên thành Công ty phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh, là Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
 
Quyết định số 328/QĐ-UB ngày 31/3/1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
     Năm 2001, thực hiện Quyết định số 440/QĐ-UB ngày 20/3/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thông báo số 95/TB-UB.VX ngày 25/5/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân loại, sắp xếp đổi mới quản lý Doanh nghiệp, Công ty Chiếu bóng và băng hình Hà Tĩnh được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp có thu và đổi tên thành Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh theo Quyết định số 1337/2001/QĐ-UB ngày 02/7/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 
 
 
Quyết định số 1337/2001/QĐ-UB ngày 02/7/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
     Năm 2012, thực hiện đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Tĩnh giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ phát hành phim về Trung tâm Văn hóa tỉnh, chuyển đội chiếu bóng miền núi huyện Vũ Quang về Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vũ Quang theo Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
 
 
Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu các Quyết định trong quá trình hình thành, phát triển và giải thể của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hà Tĩnh. Tài liệu thuộc phông Uỷ ban nhân dân tỉnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: