CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13532915
Đang truy cập:328
GIỚI THIỆU
Quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 1992

Ngày đăng: 04/04/2024
Chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những chính sách rất cơ bản của quốc gia với những mối quan hệ tổng thể về chính trị, kinh tế, xã hội và thị trường tương tác chặt chẽ với nhau, liên quan đến vấn đề lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội...
 
     Tại Hà Tĩnh, vào năm 1992, căn cứ yêu cầu công tác và chính sách cán bộ cơ sở thời điểm lúc bấy giờ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 231 QĐ/UB ngày 5/3/1992 về lương và phụ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.
 
 
  
 
Quyết định số 231 QĐ/UB ngày 5/3/1992 của UBND tỉnh
 
     Quyết định số 231 QĐ/UB ngày 5/3/1992 của UBND tỉnh quy định số lượng định suất cán bộ phường, xã, thị trấn được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo lương hàng tháng là 11 định suất và chế độ chính sách cụ thể cho từng chức danh cán bộ cấp xã. Ngoài ra, tại Quyết định số 231 QĐ/UB còn quy định chế độ với cán bộ cấp xã già yếu nghỉ việc và các chế độ khác như: trợ cấp khó khăn, thăm khám chữa bệnh, mai táng phí và các phụ cấp khác. 
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu đến quý độc giả Quyết định số 231 QĐ/UB ngày 5/3/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tài liệu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh thuộc phông Ủy ban nhân dân tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác tài liệu./.
 
Bùi Thị Hoài Thương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: