CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757747
Đang truy cập:132
GIỚI THIỆU
Tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 1999

Ngày đăng: 08/05/2024
Nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tốt nhất.
 
     Ngày 10/5/1999, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 10/CT/1999/UB-VX1 về tổ chức tháng hành động vì trẻ em. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành, chính quyền các cấp thực hiện tốt những nhiệm vụ: 
 
     - Tuyên truyền rộng rãi, bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân nội dung Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 
     - Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã có kế hoạch phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức quần chúng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháng hành động vì trẻ em.
 
     - UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu vì trẻ em như phòng, chống suy dinh dưỡng, phổ cập giáo dục; tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em.
 
     - Ủy ban mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” với các phong trào “người lớn gương mẫu trẻ em chăm ngoan”, “ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.
 
     - Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện chỉ thị này.
 
  
 
Chỉ thị số 10/CT/1999/UB-VX1 ngày 10/5/1999 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin gửi đến quý độc giả Chỉ thị số 10/CT/1999/UB-VX1 ngày 10/5/1999 về tổ chức tháng hành động vì trẻ em. Tài liệu trên hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng giới thiệu đến quý độc giả./.
 
Dương Thị Thu Hương
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: