CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757995
Đang truy cập:156
GIỚI THIỆU
Thành lập phân xưởng in năm 1966

Ngày đăng: 15/05/2024
     Nhằm đáp ứng yêu cầu việc in báo, các văn bản, tài liệu tuyên truyền được nhanh, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị trong thời chiến. Ngày 19/11/1966, Tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh ban hành Quyết nghị số 25/QN-TU về việc thành lập phân xưởng in phục vụ nhiệm vụ chính trị. Nội dung Quyết nghị nêu rõ:
 
     “…Tách một bộ phận của xưởng in Ty Văn hóa hiện nay lập thành một phân xưởng chuyên trách in báo Đảng, các văn bản, tài liệu tuyên truyền của Tỉnh ủy và Uỷ ban hành chính tỉnh. Phân xưởng này do Ban quản đốc xưởng in Ty Văn hóa quản lý về mọi mặt. Tỉnh ủy chỉ quản lý về mặt nội dung.
 
     Uỷ ban hành chính tỉnh, Uỷ ban kế hoạch nhà nước tỉnh, Ty Tài chánh, Ty Công nghiệp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ty Văn hóa cần giúp đỡ xưởng in về các mặt: công nhân, cán bộ, máy móc, tài chính, nguyên vật liệu để có đủ điều kiện thành lập xưởng in làm được những nhiệm vụ trên…”.
 
 
Quyết nghị số 25/QN-TU ngày 19/11/1966 của Tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh về việc thành lập phân xưởng in phục vụ nhiệm vụ chính trị
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến độc giả Quyết nghị số 25/QN-TU ngày 19/11/1966 của Tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh về việc thành lập phân xưởng in phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban hành chính tỉnh, hiện đang lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trân trọng giới thiệu./.
 
 
Dương Thị Ngân
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: