CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757529
Đang truy cập:129
GIỚI THIỆU
Thành lập Trường THPT huyện Vũ Quang

Ngày đăng: 24/05/2024
Sau khi huyện Vũ Quang được thành lập theo Nghị định số 27/2000/NĐ-CP ngày 04/8/2000 của Chính phủ, để tạo điều kiện và nhu cầu học tập cho học sinh trên địa bàn huyện, ngày 19/3/2001 Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Tờ trình số 20/TT-UB về việc xin thành lập trường THPT Vũ Quang.
 
     Căn cứ Tờ trình của Uỷ ban nhân dân huyện, ngày 20/3/2001, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 158/VP về việc nhất trí và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét thành lập Trường THPT Vũ Quang.
 
 
Công văn số 158/VP của Sở Giáo dục và Đào tạo
 
     Xét đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền, Sở Giáo dục & Đào tạo và Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang, ngày 04/5/2001 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 481/QĐ-UB về việc thành lập Trường THPT Vũ Quang. 
 
 
 
Quyết định số 481/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh
 
     Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Từ đó từng bước khẳng định mình, trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm sáng giáo dục trên toàn huyện và là niềm tự hào của nhân dân huyện Vũ Quang.
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu các Văn bản về việc thành lập Trường THPT Vũ Quang. Tài liệu thuộc các phông: Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo,  hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: