CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13757756
Đang truy cập:130
GIỚI THIỆU
Chỉ thị về tổ chức Hội nghị “Rèn cán - chỉnh cơ” năm 1950

Ngày đăng: 29/05/2024
     Năm 1950, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo tiến hành cuộc "Cải cách giáo dục" và mở cuộc vận động "Rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn cơ sở", gọi tắt là "Rèn cán - chỉnh cơ" để xây dựng nền giáo dục mới, xóa bỏ triệt để những quan điểm, chương trình, nội dung giáo dục lạc hậu của nền giáo dục cũ. Đây là bước đột phá quan trọng đưa giáo dục Việt Nam chuyển biến sâu sắc và toàn diện sang giai đoạn mới theo đúng ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng và phương châm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài,...
 
     Để xúc tiến việc xây dựng nền giáo dục dân chủ mới; cải tạo tư tưởng cho toàn thể giáo giới Trung học, Tiểu học và Bình dân học vụ trong toàn tỉnh, ngày 27/4/1950, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 84 /CT-HT về tổ chức hội nghị “Rèn cán - chỉnh cơ” toàn tỉnh, với mục đích:
 
     - Sửa chữa tư tưởng cho cán bộ giáo dục;
 
     - Thảo luận đường lối và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn;
 
     - Chỉnh đốn cơ sở.
 
 
  
 
Chỉ thị số 84 CT/HT ngày 27/4/1950 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
     Đến ngày 18/5/1950, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 95-CT/HT bổ khuyết Chỉ thị số 84-CT/HT , Chỉ thị nêu rõ: Sau Hội nghị “Rèn cán - Chỉnh cơ” phải thực hiện các nhiệm vụ:
 
     - Tổ chức theo giỏi và kiểm soát (theo kế hoạch của Bộ Giáo dục).
 
     - Các Chi bộ xã và trường có trách nhiệm theo dõi việc kiểm thảo thường xuyên của giáo viên trong xã, trong trường.
 
 
 
Chỉ thị số 95-CT/HT ngày 15/5/1950 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
     Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh xin giới thiệu Chỉ thị số 84-CT/HT và Chỉ thị số 95-CT/HT của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội nghị “Rèn cán - chỉnh cơ” năm 1950. Tài liệu thuộc phông Uỷ ban hành chính tỉnh giai đoạn 1945 - 1975,  hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, kính mời quý độc giả đến khai thác./.
 
Trần Thị Thu Thủy
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 
 

Ý KIẾN PHẢN HỒI:
Họ tên:
Email:
Địa chỉ:
Nội dung:  
Mã xác nhận:
   
 
TIN MỚI:
TIN CÙNG LOẠI: