CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13739267
Đang truy cập:138
Tin tức mới nhất
 
22/06/2024 07:25:25
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Bác Hồ, vào đầu năm 1960, Bình Định và Hà Tĩnh đã chính thức trở thành 2 tỉnh kết nghĩa, kề vai sát cánh cùng với quân và dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

19/06/2024 23:54:19
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi truyền thông đại chúng là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động Nhân dân thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

17/06/2024 22:22:51
Thời kỳ thực dân Pháp đô hộ nước ta (giai đoạn 1858 - 1945) đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị, một số ít được giáo dục nhằm mục đích làm tay sai cho Pháp. Nền giáo dục của nước ta dưới thời Pháp thuộc được xây dựng nhằm mục đích đào tạo lớp người thừa hành chính sách của Pháp, truyền bá tư tưởng Pháp, lòng biết ơn sự khai hóa của Pháp, cuối cùng hơn hết là mục đích mị dân, làm người Việt Nam tin rằng hệ thống giáo dục của Pháp là sự văn minh tiến bộ.

12/06/2024 00:10:22
Nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 20km về phía Tây Nam thuộc địa phận của ba huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ được xác lập bởi Quyết định số 970/TTg ngày 28/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

29/05/2024 23:18:54

24/05/2024 22:38:01
Sau khi huyện Vũ Quang được thành lập theo Nghị định số 27/2000/NĐ-CP ngày 04/8/2000 của Chính phủ, để tạo điều kiện và nhu cầu học tập cho học sinh trên địa bàn huyện, ngày 19/3/2001 Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Tờ trình số 20/TT-UB về việc xin thành lập trường THPT Vũ Quang.

23/05/2024 23:01:09
Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lâu đời nhất được biết đến trong lịch sử. Đây là căn bệnh gây chết người, năm 1963 bệnh dại phát sinh và lưu truyền ở một số nơi, gây thiệt hại đến tính mạng của Nhân dân.

18/05/2024 10:21:22

15/05/2024 22:31:27

08/05/2024 20:21:37
Nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tốt nhất.

1234567891011121314151617181920...