CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12402160
Đang truy cập:191
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông TopSoft
Mục lục hồ sơ:MLHS01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:file test
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:01
Ngày ban hành:08/3/2021
Tác giả:ts
Trích yếu nội dung:ts
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chính sách - Chế độ - LĐTBXH - Vì người nghèo

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 23.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 3.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính (Phí gửi bưu chính sẽ do đơn vị vận chuyển thu khi giao tài liệu)
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: