CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985219
Đang truy cập:71
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:14
Trích yếu hồ sơ:Đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND huyện Kỳ Anh
Tờ số:1
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:537/ĐA-UBND
Ngày ban hành:02/11/2011
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý:ố vàng
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 62.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 42.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính (Phí gửi bưu chính sẽ do đơn vị vận chuyển thu khi giao tài liệu)
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: