CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13324814
Đang truy cập:217
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:22
Trích yếu hồ sơ:Phương án giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn các xã, huyện Kỳ Anh (Tập 2)
Tờ số:147
Số lượng tờ:41
Phí khai thác (VNĐ):41.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:10/TTr-UBND
Ngày ban hành:29/2/2012
Tác giả:UBND xã Kỳ Trung
Trích yếu nội dung:V/v đề nghị phê duyệt Phương án giao rừng, thuê rừng gắn với giao đất, thuê đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (không thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Nông Lâm Ngư nghiệp - Phát triển nông thôn

Cấp bản chứng thực:         
Lệ phí cấp chứng thực tài liệu này là: 143.000đ/bản, trong đó:
- Phí cung cấp bản sao (3.000đ/tờ): 123.000đ/bản
- Phí chứng thực: 20.000đ/bản
Chưa bao gồm phí gửi bưu chính (Phí gửi bưu chính sẽ do đơn vị vận chuyển thu khi giao tài liệu)
Biểu phí áp dụng theo Thông tư 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Họ và tên:  
Địa chỉ nhận văn bản:  
Số điện thoại:  
Số lượng bản cần:  
Mã xác nhận: