CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349469
Đang truy cập:192
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
111 /QĐ-SNV29/06/2018Sở Nội vụ
159 /QĐ-SNV27/09/2018Sở Nội vụ
160 /QĐ-SNV27/09/2018Sở Nội vụ
190 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
192 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
191 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
193 /QĐ-SNV07/12/2018Sở Nội vụ
66 /KH-SNV14/06/2018Sở Nội vụ
27 /GM-SNV06/08/2018Sở Nội vụ
1328 /SNV-VTLT30/10/2018Sở Nội vụ
220 /BC-SNV28/11/2018Sở Nội vụ
43 /SNV-VTLT11/01/2019Sở Nội vụ
1514 /SNV-VTLT07/12/2018Sở Nội vụ
176 /SNV-VTLT25/02/2019Sở Nội vụ
05 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
03 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
17 /QĐ-SNV19/02/2019Sở Nội vụ
04 /QĐ-SNV11/01/2019Sở Nội vụ
 01/01/1998 
 01/01/1978Vật liệu chất đốt
 08/08/2003Phòng KH-TC
 01/01/2007Hội đồng BT, GPMB Dự án NLNT II
 20/03/1995Xã Kỳ Sơn
 01/01/2012 
 01/01/2014 
283/2002/QĐ/UB-KHTC12/04/2002UBND huyện Kỳ Anh
 01/01/1990 
 01/01/2005Hội đồng đền bù huyện Kỳ Anh
 01/01/2009Phòng TC-KH
 01/03/2009Công ty CPTVKS TKGT Hà Tĩnh
 30/07/2001UBND xã Kỳ Lạc
 01/01/1995Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 01/01/2001 
 01/01/2002 
 01/01/2023UBND xã Thạch Linh
 01/01/2001UBND xã Thạch Linh
 01/01/2003UBND xã Kỳ Châu
 01/01/2001UBND xã Xuân Thành
 01/01/2005UBND xã Thạch Sơn
 01/01/2005UBND xã Thạch Sơn
 01/01/2005UBND xã Thạch Khê
 01/01/2004UBND xã Xuân Yên
 01/01/2007UBND tỉnh Hà Tĩnh
 01/01/2006UBND xã Xuân Phổ
 01/01/2006UBND xã Lộc Yên
24/05/2003UBND xã Phương Mỹ
 25/03/2003UBND xã Phúc Trạch
413 /QĐ-UBND13/02/2008UBND tỉnh Hà Tĩnh
 20/03/2013 
 22/04/2013UBND huyện Hương Khê
12345678910...