CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871633
Đang truy cập:255
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
01 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
02 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
03 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
04 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
05 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
06 /QĐ-CCVTLT03/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
07 /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08 /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08A /QĐ-CCVTLT09/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
09 /QĐ-CCVTLT20/02/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
10 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
13 /QĐ-CCVTLT30/03/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
15 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
16 /QĐ-CCVTLT24/04/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
17 /QĐ-CCVTLT24/04/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
19 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
20 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
21 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
22 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
23 /QĐ-CCVTLT06/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
67 /QĐ-VTLTNN06/06/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
604 /VTLTNN-NVĐP06/06/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
 28/02/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
19 /CCVTLT-HCTH19/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
70 /SNV-VP13/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
822 /SKHĐT-TH19/04/2017Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
645 /SNV-CCVC12/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
76 /CCVTLT-HCTH21/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
08 /VP17/01/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
07 /CCVTLT-HCTH20/01/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
670 /SNV-VTLT15/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
878 /TB-VTLTNN24/08/2017Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
5523 /UBND-NC131/08/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh
131 /QĐ-SNV21/07/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
74 /CCVTLT-NV22/06/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
103 /CCVTLT-NV31/07/2017Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh
35 /CT-TTg07/09/2017Thủ tướng Chính phủ
210 /TTr-SNV28/09/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
6352 /UBND-NC10/10/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh
5777 /UBND-NC112/09/2017UBND tỉnh Hà Tĩnh
 22/11/2017Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
1460 /SNV-VTLT05/12/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
106 /QĐ-SNV08/06/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
142 /QĐ-SNV15/08/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
625 /ĐTT08/06/2017Đoàn Thanh Tra
141 /KH-ĐTT08/06/2017Đoàn Thanh tra
35 /GM-ĐTTr14/08/2017Đoàn Thanh Tra
 11/12/2017Đoàn Thanh Tra
172 /QĐ-SNV25/10/2017Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
 10/11/2017Đoàn Thanh Tra
12345678910...