CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10376124
Đang truy cập:72
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số hiệu văn bảnNgày BHCơ quan BHTrích yếu nội dung
 23/9/2021 
 22/9/2021 
 10/9/2021 
 09/9/2021Phòng NN & PTNT
BC/NN09/9/2021Phòng NNPTNT huyện Can Lộc
1450/vb08/9/2021Lưu trữ hà tĩnh
1/kh07/9/2021 
 07/9/2021 
 06/9/2021UBND xã Yên Lộc
BC/UB30/8/2021UBND xã Hồng Lộc
 27/8/2021 
0108/3/2021ts
0208/3/2021 
 01/1/2021Phòng KT và HT
04 /BC-TTLTLS10/1/2020Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
 01/1/2020BCĐ xây dựng TCQG xã Sơn Lộc
3447 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3449 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3450 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3451 /UBND-VX101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3452 /UBND-NC101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3453 /UBND-NC101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3454 /UBND-NC101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3455 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3456 /UBND-GT101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3457 /UBND-NL01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3458 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3459 /UBND-TH101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3460 /UBND-TH101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3461 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3462 /UBND-VX01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3463 /UBND-VX01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3464 /UBND-GT01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3465 /UBND-GT101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3466 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3467 /UBND-TM01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3468 /UBND-NC101/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3469 /UBND-CNTT01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
3470 /UBND-CNTT01/1/2020UBND tỉnh Hà Tĩnh
171 /BC-TTLTLS19/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
169 /BC-TTLTLS09/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
154 /BC-TTLTLS03/12/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
152 /BC-TTLTLS25/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
145 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
146 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
147 /BC-TTLTLS20/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
140 /BC-TTLTLS05/11/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
132 /BC-TTLTLS18/10/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
126 /BC-TTLTLS04/10/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
123 /BC-TTLTLS30/9/2019Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh