CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459067
Đang truy cập:87
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:35
Hồ sơ số:187
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao bổ sung dự toán thu chi ngân sách Nhà nước cho xã, thị trấn huyện Kỳ Anh năm 2005
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:13/ NQ.HĐND
Ngày ban hành:29/12/2004
Tác giả:Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Nghị quyết phân bổ ngân sách và bố trí xây dựng cơ bản năm 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: