CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459449
Đang truy cập:189
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:59
Hồ sơ số:257
Trích yếu hồ sơ:Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2009
Tờ số:6
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2009
Tác giả:HĐND xã Kỳ Tiến
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: