CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349162
Đang truy cập:227
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:62
Hồ sơ số:270
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ bồi thường, GPMB dự án Năng lượng nông thôn II năm 2007 - Tập 3 (Kỳ Đồng)
Tờ số: 
Số lượng tờ:379
Phí khai thác (VNĐ):379.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2007
Tác giả:Hội đồng BT, GPMB Dự án NLNT II
Trích yếu nội dung:Hồ sơ bồi thường, GPMB công trình Dự án năng lượng nông thôn II tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản ký không dấu
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: