CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022719
Đang truy cập:118
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:69
Hồ sơ số:285
Trích yếu hồ sơ:Công trình Quy hoạch chi tiết 2 bên bờ sông Trí thị trấn Kỳ Anh năm 2007 - 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:18 /TB-UBND
Ngày ban hành:29/3/2007
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban công tác tuần thứ 4 tháng 3/2007
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: