CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985305
Đang truy cập:120
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:69
Hồ sơ số:285
Trích yếu hồ sơ:Công trình Quy hoạch chi tiết 2 bên bờ sông Trí thị trấn Kỳ Anh năm 2007 - 2010
Tờ số:11
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:47 /TĐ-CT
Ngày ban hành:27/5/2009
Tác giả:Phòng Công Thương
Trích yếu nội dung:Báo cáo thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng hai bờ bên sông trí thị trấn Kỳ Anh (đoạn từ cầu trí đến cầu chợ cầm)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: