CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13039230
Đang truy cập:246
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 01 (1968-2011)
Hộp số:69
Hồ sơ số:285
Trích yếu hồ sơ:Công trình Quy hoạch chi tiết 2 bên bờ sông Trí thị trấn Kỳ Anh năm 2007 - 2010
Tờ số:13
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1306 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/8/2009
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ Sông Trí thị trấn Kỳ Anh (đoạn từ cầu Trí đến cầu Chợ Cầu)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: