CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358112
Đang truy cập:69
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:10
Hồ sơ số:46
Trích yếu hồ sơ:Bản đăng ký nhà đất thuộc trụ sở làm việc của cơ quan hành chính sự nghiệp năm 1995
Tờ số:82
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Đăng ký
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1995
Tác giả:Xã Kỳ Giang
Trích yếu nội dung:Đăng ký nhà đất thuộc trụ sở làm việc của cơ quan hành chính : UBND xã Kỳ Giang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản photo
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: