CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13502885
Đang truy cập:143
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:140
Hồ sơ số:410
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh năm 2014
Tờ số:16
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:243/TCKH
Ngày ban hành:15/12/2014
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trích yếu nội dung:Báo cáo thẩm định Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu dịch vụ tư vấn số 01-TVLDA: Tư vấn, khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường nối đường cứu hộ hồ chứa nước Kim sơn với trung tâm xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: