CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349394
Đang truy cập:224
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:30
Hồ sơ số:116
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ bàn giao mặt bằng thi công giải phóng mặt bằng đoạn Mỹ Sơn - Đông Lê (Tập 3)
Tờ số: 
Số lượng tờ:354
Phí khai thác (VNĐ):354.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1990
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Tập phiếu chi
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: