CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745418
Đang truy cập:135
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:31
Hồ sơ số:126
Trích yếu hồ sơ:Phương án đền bù công trình đường dây 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh
Tờ số: 
Số lượng tờ:192
Phí khai thác (VNĐ):192.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2005
Tác giả:Hội đồng đền bù huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:Phương án đền bù nhà cửa, VKT, cây cối, hoa màu công trình: ĐZ 500KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh (mạch 2) - hạng mục: Hành lang an toàn (tập 3)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản chính
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: