CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470200
Đang truy cập:275
Số TT:13
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:32
Hồ sơ số:127
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tóm tắt quy hoạch phân bổ sử dụng đất tại các xã năm 2003 - 2005
Tờ số:257
Số lượng tờ:26
Phí khai thác (VNĐ):26.000
Thể loại:Quy hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2005
Tác giả:UBND xã Kỳ Liên
Trích yếu nội dung:Quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội Kỳ Liên thời kỳ 2005 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản không ký không dấu
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: