CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527590
Đang truy cập:173
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:46
Hồ sơ số:176
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi tháng 7 - 12 (từ số 127 - 304) của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:127 / TC-KH
Ngày ban hành:03/7/2009
Tác giả:Phòng TC-KH
Trích yếu nội dung:V/v: Bồi thường các CT công cộng trên đất NN để thu hồi thực hiện dự án KLH Gang thép và Cảng Sơn Dương
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản ký không dấu
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: