CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426835
Đang truy cập:130
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:86
Hồ sơ số:276
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các xã, thị trấn huyện Kỳ Anh năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:15
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:136 /2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:24/12/2010
Tác giả:HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:NQ quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015; Định hướng phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản photo
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: