CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398430
Đang truy cập:399
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 02 (1974-2015)
Hộp số:88
Hồ sơ số:281
Trích yếu hồ sơ:Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh đến năm 2020
Tờ số:25
Số lượng tờ:88
Phí khai thác (VNĐ):88.000
Thể loại:Quy hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2011
Tác giả:CT CP TV ĐT PT GTVT
Trích yếu nội dung:Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến 2020 (Báo cáo giữa kỳ)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:bản photo
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: