CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13694957
Đang truy cập:282
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS 03 (1993-2015)
Hộp số:4
Hồ sơ số:7
Trích yếu hồ sơ:Công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 10 đoạn Thị trấn Kỳ Anh - Kỳ Ninh (Đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Kỳ Ninh) (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:115
Phí khai thác (VNĐ):115.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:12/4/2005
Tác giả:Ban QLDA đường 10
Trích yếu nội dung:Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại giải phóng mặt bằng quy hoạch xây dựng đường tỉnh lộ 10 của các hộ dân thôn Vĩnh Lợi xã Kỳ Ninh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Bình thường
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thương mại - Tài chính - Ngân sách - Vốn

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: